Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...'e istinaden
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Saygılarımla,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Saygılarımla,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saygılar,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują