Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
İlgili makama,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sayın Arzu Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sayın Fulya Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Sayın Ahmet Türkal,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Sevgili Can,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
... konuda size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...'e istinaden
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...'e atfen
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
... adına size yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Çok minnettar kalırdım eğer ...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Acilen ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Niyetimiz şu ki ...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Üzgünüz ancak ...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ekler ... formatındadır.
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Daha bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Saygılarımızla,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
En iyi / kibar dileklerimle,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saygılar,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują