Zwroty | węgierski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียน ท่านผู้ชาย
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน ท่านผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
ถึงท่านทั้งหลาย
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนติดต่อกับ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เนื่องมาจาก...
Továbbá ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
เขียนอ้างอิงถึง...
A ... ajánlásával....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
X nevében írok Önnek ....
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณจะช่วยกรุณา...
Lenne olyan szíves, hogy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Elküldené nekem...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะรับ...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Tudna ajánlani...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Elküldené nekem ...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hálásak lennénk, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Mi a jelenlegi ára a ....
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
A csatolmány a ...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formalne, uprzejme
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Előre is köszönöm...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formalne, uprzejme
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Értékeljük az Ön üzletét.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Várom a válaszát.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ด้วยความจริงใจ
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują