Zwroty | polski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียน ท่านผู้ชาย
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน ท่านผู้หญิง
Drogi/Szanowny Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
ถึงท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนติดต่อกับ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เนื่องมาจาก...
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
เขียนอ้างอิงถึง...
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณจะช่วยกรุณา...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะรับ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Załącznik jest w formacie...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formalne, uprzejme
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formalne, uprzejme
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ด้วยความจริงใจ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują