Zwroty | niemiecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formalne, uprzejme
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความเคารพ
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują