Zwroty | rosyjski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John,
Дорогой Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vidare till ...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formalne, uprzejme
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Hälsningar,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują