Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John,
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vidare till ...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują