Zwroty | koreański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Stimate Domnule Preşedinte,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Stimate Domnule,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimată Doamnă,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Stimate Domnul/Doamnă,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Stimaţi Domni,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
În atenţia cui este interesat,
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Stimate Domnule Popescu,
친애하는 최철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Stimată Doamnă Popescu,
친애하는 김민정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Stimată Domnişoară Ionescu,
친애하는 김선영님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Stimată Doamnă Popescu,
친애하는 최유라님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dragă Andreea Popescu,
친애하는 홍두깨씨,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dragă Mihai,
친애하는 미영씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vă scriem cu privire la...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vă scriem în legătură cu...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
În legătură cu...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Referitor la...
...에 대해서 언급하자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Vă scriu în numele...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

V-ar deranja dacă...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formalna prośba, niezobowiązująco
Aţi fi atât de amabil încât să...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
V-aş fi profund îndatorat dacă...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
...를 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Aş dori să ştiu dacă...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Îmi puteţi recomanda...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
V-am rămâne recunoscători dacă...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Intenţia noastră este să...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ataşamentul este în formatul...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formalne, uprzejme
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă mulţumesc anticipat...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formalne, bardzo uprzejme
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formalne, uprzejme
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formalne, uprzejme
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formalne, uprzejme
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formalne, bezpośrednie
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formalne, bezpośrednie
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Anticipez cu plăcere un răspuns.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mniej formalne, uprzejme
Cu stimă,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Cu sinceritate,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Cu respect,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, rzadziej używane
Toate cele bune,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cu bine,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują