Zwroty | włoski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
L'allegato è in formato... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują