Zwroty | szwedzki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują