Zwroty | polski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Drogi/Szanowny Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
Załącznik jest w formacie...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują