Zwroty | grecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Αγαπητέ κύριε,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Αγαπητή κυρία,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Αγαπητέ Ιωάννη,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Σχετικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Αναφορικά με,...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Θα ήταν δυνατόν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Μετά τιμής,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
χαιρετισμούς,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
θερμούς χαιρετισμούς
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują