Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują