Zwroty | czeski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
Naším záměrem je, aby ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
Příloha je ve formátu...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują