Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Дорогой Иван!
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Вы не против, если...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Нашим намерением является...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Прикрепленный файл в формате...
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
Больше информации см. на сайте...
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują