Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nós escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nós escrevemos em atenção à/ao...
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
A respeito de..
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Com referência a...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
O anexo está no formato...
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują