Zwroty | włoski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
L'allegato è in formato... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują