Zwroty | tajski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
เนื่องมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
เราสนใจที่จะรับ...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
ด้วยความจริงใจ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują