Zwroty | szwedzki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Bäste herr ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Bästa herr/fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Vi skriver till dig angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Vi är tacksamma om du ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Kunde du skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Jag måste fråga dig om ...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi ber dig omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
För mer information, se vår hemsida ...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Om du behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują