Zwroty | rosyjski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Уважаемая госпожа...
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Дорогой Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Нашим намерением является...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
Прикрепленный файл в формате...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Больше информации см. на сайте...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują