Zwroty | portugalski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Nós escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
A respeito de..
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Com referência a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
O anexo está no formato...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują