Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
De bijlage is in ... formaat.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują