Zwroty | hiszpański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Apreciado Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
El archivo adjunto está en formato...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują