Zwroty | francuski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Monsieur le Président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
Le fichier joint est au format...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują