Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują