Zwroty | duński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
Vi skriver til dig angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
Vi skriver i anledning af...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ville du have noget imod hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Vil du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
Du anmodes til snarest at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Det er vores intention at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
Vi må desværre meddele dig at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
Bilaget er i...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Hvis du behøver mere information...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
Vi sætter pris på din forretning.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują