Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
W nawiązaniu do...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Nawiązując do...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Pozdrawiam,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują