Zwroty | włoski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrter Herr,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Frau,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Der Anhang ist im ...-Format.
L'allegato è in formato... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formalne, uprzejme
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują