Zwroty | tajski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrter Herr,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Frau,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
เนื่องมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
เราสนใจที่จะรับ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Der Anhang ist im ...-Format.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formalne, uprzejme
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความจริงใจ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują