Zwroty | włoski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
L'allegato è in formato... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują