Zwroty | węgierski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Tisztelt Smith úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
Továbbá ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
A ... ajánlásával....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
X nevében írok Önnek ....
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Lenne olyan szíves, hogy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
Elküldené nekem...
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
Tudna ajánlani...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Elküldené nekem ...
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Hálásak lennénk, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Mi a jelenlegi ára a ....
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
A csatolmány a ...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
Előre is köszönöm...
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
Várom a válaszát.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują