Zwroty | turecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
İlgili makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Sayın Arzu Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Sayın Fulya Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Sayın Ahmet Türkal,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Sevgili Can,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
... konuda size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
... adına size yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
Niyetimiz şu ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Üzgünüz ancak ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ekler ... formatındadır.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımızla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
En iyi / kibar dileklerimle,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują