Zwroty | rumuński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Stimate Domnul/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
În atenţia cui este interesat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Stimate Domnule Popescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Dragă Andreea Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Dragă Mihai,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vă scriem cu privire la...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
Referitor la...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
Vă scriu în numele...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
V-ar deranja dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Aş dori să ştiu dacă...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
Intenţia noastră este să...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ataşamentul este în formatul...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
Vă mulţumesc anticipat...
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
Cu stimă,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Cu respect,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
Toate cele bune,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Cu bine,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują