Zwroty | portugalski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nós escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
A respeito de..
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
Com referência a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
O anexo está no formato...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują