Zwroty | hiszpański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Apreciado Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
El archivo adjunto está en formato...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują