Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

친애하는 사장님께,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
친애하는 관계자님께 드립니다.
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
친애하는 여러분께 드립니다.
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분(들)께 드립니다.
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 최철수님,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 김민정님,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김선영님,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 최유라님,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
친애하는 홍두깨씨,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
친애하는 미영씨,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
...에 관하여 말씀드리자면,
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해서 언급하자면,
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
...를 대신하여 글을 드립니다.
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...를 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
...를 추천해 주시겠습니까?
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희의 목적은 ... 입니다.
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
미리 감사의 말씀 드리며...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
당신의 수고에 감사드립니다.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
조만간 답장 받길 기대합니다.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
... (자신의 이름) 드림,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... (자신의 이름) 드림,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... (자신의 이름) 드림,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
.... 보냄,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
.... 보냄,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują