Zwroty | koreański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

拝啓
・・・・様
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓 
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓 
친애하는 여러분께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
친애하는 최철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
친애하는 김민정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
친애하는 김선영님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
친애하는 최유라님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
친애하는 홍두깨씨,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
친애하는 미영씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
・・・・についてお知らせいたします。
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
・・・にさらに付け加えますと、
...에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
...에 대해서 언급하자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・を送っていただけますか。
...를 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか?
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介してください。
...를 추천해 주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
저희의 목적은 ... 입니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formalne, uprzejme
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
미리 감사의 말씀 드리며...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formalne, uprzejme
この件について話し合える日を心待ちにしています。
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formalne, bezpośrednie
誠にありがとうございました。
당신의 수고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみに待っています。
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, rzadziej używane
敬具
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
よろしくお願い致します。
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują