Zwroty | francuski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

拝啓
・・・・様
Monsieur le Président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓 
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓 
Madame, Monsieur
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
・・・・についてお知らせいたします。
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
・・・にさらに付け加えますと、
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・を送っていただけますか。
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか?
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介してください。
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Le fichier joint est au format...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formalne, uprzejme
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formalne, bezpośrednie
誠にありがとうございました。
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみに待っています。
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
敬具
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
よろしくお願い致します。
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują