Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

拝啓
・・・・様
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓 
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓 
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
・・・・についてお知らせいたします。
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
・・・にさらに付け加えますと、
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・を送っていただけますか。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか?
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介してください。
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
誠にありがとうございました。
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
敬具
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
よろしくお願い致します。
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują