Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

拝啓
・・・・様
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓 
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
拝啓 
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
・・・・についてお知らせいたします。
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
・・・にさらに付け加えますと、
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・を送っていただけますか。
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか?
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介してください。
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
この件について話し合える日を心待ちにしています。
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
誠にありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみに待っています。
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
敬具
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
敬具
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
よろしくお願い致します。
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują