Zwroty | koreański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Αγαπητέ κύριε,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητή κυρία,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
친애하는 최철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 김민정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
친애하는 김선영님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 최유라님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
친애하는 홍두깨씨,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Αγαπητέ Ιωάννη,
친애하는 미영씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Σας γράφουμε σχετικά με...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σας γράφουμε αναφορικά με...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σχετικά με...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Αναφορικά με,...
...에 대해서 언급하자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Θα ήταν δυνατόν...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα είχατε την καλοσύνη να...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
...를 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Σας ζητείται επειγόντως να...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Η πρόθεσή μας είναι να...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formalne, uprzejme
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formalne, bardzo uprzejme
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formalne, uprzejme
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formalne, uprzejme
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formalne, uprzejme
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formalne, uprzejme
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formalne, bezpośrednie
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formalne, bezpośrednie
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mniej formalne, uprzejme
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Μετά τιμής,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Με εκτίμηση,
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, rzadziej używane
χαιρετισμούς,
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
θερμούς χαιρετισμούς
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują