Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Αγαπητέ κύριε,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητή κυρία,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Αγαπητέ Ιωάννη,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Σας γράφουμε σχετικά με...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σας γράφουμε αναφορικά με...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σχετικά με...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Αναφορικά με,...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Θα ήταν δυνατόν...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα είχατε την καλοσύνη να...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Σας ζητείται επειγόντως να...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Η πρόθεσή μας είναι να...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Μετά τιμής,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Με εκτίμηση,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
χαιρετισμούς,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
θερμούς χαιρετισμούς
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują