Zwroty | turecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Monsieur le Président,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
İlgili makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Sayın Arzu Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Sayın Fulya Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Türkal,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Sevgili Can,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
... konuda size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
... adına size yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Niyetimiz şu ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Üzgünüz ancak ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Le fichier joint est au format...
Ekler ... formatındadır.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formalne, uprzejme
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Daha bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Saygılarımla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Saygılarımızla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Saygılarımla,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
En iyi / kibar dileklerimle,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują