Zwroty | polski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Monsieur le Président,
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Drogi/Szanowny Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Le fichier joint est au format...
Załącznik jest w formacie...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formalne, uprzejme
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują