Zwroty | węgierski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Továbbá ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formalne, uprzejme
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formalne, uprzejme
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują