Zwroty | tajski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formalne, uprzejme
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formalne, uprzejme
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują