Zwroty | angielski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi rekomendas...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi urĝe petis al...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna prezolisto por...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco de...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
La alligiteco estas en...
The attachment is in...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formalne, uprzejme
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For further information please consult our website at…
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas plian informon...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas pri via negoco.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują