Zwroty | rosyjski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Milý Johne,
Дорогой Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
V návaznosti na...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
V návaznosti na...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Naším záměrem je, aby ...
Нашим намерением является...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Příloha je ve formátu...
Прикрепленный файл в формате...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formalne, uprzejme
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Больше информации см. на сайте...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
S pozdravem,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
S úctou,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują