Zwroty | chiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
V návaznosti na...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formalne, uprzejme
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formalne, bardzo uprzejme
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
S pozdravem,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
S úctou,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Se srdečným pozdravem,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują