Zwroty | włoski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
L'allegato è in formato... .
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
此致
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują